در کلاس مهارتهای خود یاری مدد جویان امور مربوط به خودشان رامثل پوشیدن لباس بستن دکمه تشخیص لباس مربوط به خود نحوی برخورد بادیگران شناخت رنگها ،میوه ها،درست کردن پازل،واخیرادرست کردن منگوله های کاموایی راآموخته اند که باآنها وسایل مختلفی میشود درست کرد،ضمنا مدد جویان موسیقی ونقاشی رابسیار دوست دارند،درکلاسهای ورزشی،موسیقی،کار درمانی،گفتار درمانی شرکت میکنند

تماس با ما

نشانی:تهران-بزرگراه رسالت-خیابان مظفری-بن بست فرزانه-مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

تلفن:22524190-22507287

 

JoomShaper