کلاس سفال شامل دوبخش کاربادست وکار با چرخ می باشد ، کار بادست از قبیل قالبهای آماده و قالبهایی که با دست فرم داده می شود مثل  تکنیکهای اسلب، صورتک، دفرمه، فرشته، فانوس ، جاشمعی و ......می باشد ورنگ آمیزی روی کارهای دست و آماده و همچنین مهره های مختلف چشمی ، ماهی ، پروانه و ....بادست می سازند بعد از حرارت از کوره آنها را رنگ می کنند.

تماس با ما

نشانی:تهران-بزرگراه رسالت-خیابان مظفری-بن بست فرزانه-مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

تلفن:22524190-22507287

 

JoomShaper