کلاس گلیم بافی ده سالی است که شروع به کارکرده وهدفش پرورش توانایی در حرفه آموزی است .آموزش این حرفه ازنقطه صفر است تا جاییکه امید به پروردگار مددجو بتواند به طور مستقل این حرفه را انجام دهد شایان ذکر است که این حرفه بارشته هنر فرش درارتباط است .

گلیم از درگیر شدن تار وپود به وجود می آید که تار ان معمولا از پنبه ابریشم است وپود آن از کلک وپشم میباشد در واقع گلیم فرش بدون پرز است

تماس با ما

نشانی:تهران-بزرگراه رسالت-خیابان مظفری-بن بست فرزانه-مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

تلفن:22524190-22507287

 

JoomShaper