مرکز توانبخشی عاطفه

مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

امکانات تفریحی شامل اردوهای یک و چند روزه ، سفرهای جمعی و زیارتی ، برگزاری جشن های تولد ، دیدن از پارک ها و سینما از دیگر برنامه های این مرکز می باشد.

مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

امکانات تفریحی شامل اردوهای یک و چند روزه ، سفرهای جمعی و زیارتی ، برگزاری جشن های تولد ، دیدن از پارک ها و سینما از دیگر برنامه های این مرکز می باشد.

مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

در حال حاضر این مرکز دارای 8 کارگاه آموزش حرفه های خیاطی ،بافندگی ، سفالگری ، قالی بافی ،سرمه دوزی و گلیم بافی است و مدد جویان در این کارگا هها و کارگاههای دیگر مشغول آموزش حرفه و مهارت خود یاری هستند.

مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

مرکز توانبخشی و حرفه آموزی دختران بالای 14 سال با مجوز تحت نظارت بهزیستی استان تهران با امکانات عالی آماده خدمت رسانی به عزیزان شماست.

مرکز توانبخشی عاطفه

مرکز توانبخشی عاطفه مرکزی است غیر دولتی که در سال 1379 با هدف ارائه خدمات آموزشی ،توانبخشی ،اجتماعی و فرهنگی برای دختران بالای 14 سال کم توان ذهنی تا سیس  گردید در حال حاضر این مرکز دارای 8 کارگاه آموزش حرفه های خیاطی ،بافندگی ، سفالگری ، قالی بافی ،سرمه دوزی و گلیم بافی است و مدد جویان در این کارگا هها و کارگاههای دیگر مشغول آموزش حرفه و مهارت خود یاری هستند.

بخش توانبخشی شامل کاردرمانی ،گفتار درمانی و روانشناسی است

کلاس های فوق برنامه شامل آموزش درس فارسی ، کامپیوتر ، قرآن ، نقاشی ،موسیقی ، و سرود می باشد.

امکانات تفریحی شامل اردوهای یک و چند روزه ، سفرهای جمعی و زیارتی ، برگزاری  جشن های تولد ، دیدن از پارک ها و سینما از دیگر برنامه های این مرکز می باشد.

سینما

/
سینما اشراق پاییز 97

نمایشگاه نقاشی 97

/
نمایشگاه نقاشی آثار مددجویان 97

مددجویان در شهربازی

/
مددجویان در شهربازی