کارهای فرش بافی بچه های مرکز عاطفه در نمایشگاه

کارهای فرش بافی بچه های مرکز عاطفه در نمایشگاه دهه فجر 94

عکس ها

گالری عکس های مرکز توانبخشی عاطفه

بازدید دانشجویان از مرکز 

باشگاه سوار کاری

ديدار اقاي فتحي شهردار محترم ناحيه دو ومعاون ايشون از مركز عاطفه

نمایشگاه به مناسبت دهه فجر

نمایشگاه نقاشی توانبخشی عاطفه

نمایشگاه وصنایع دستی خرداد 91

پارک نیاوران

کارهای گلیم بافی بچه های مرکز عاطفه

گروه سرود مرکز

مدیریت

مدیریت مرکز توانبخشی عاطفه

سرکار خانم محترم كلانتري فرد صاحب امتياز ،مسول فني و روانشناس مركز مي باشد كه درسال ١٣٧٩بدليل اينكه خود داراي فرزند معلول ذهني بود اين مركز را تاسيس كرد