سال نو مبارک

بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز

بهار زندگیتان بی انتها باد.

سال نو مبارکLaughing